FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metrológia


metrológia (gr.)

- náuka o mierach, ktorými sa vyjadruje veľkosť rôznych fyzikálnych veličín, o nástrojoch a etalónoch potrebných na meranie, ako aj o postupoch na zabezpečovanie presnosti merania.

Metrológia vystupuje aj ako pomocná historická veda.