FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metonymia


metonymia

- jeden z hlavných básnických trópov, pri ktorom dochádza k nahradeniu jedného pomenovania iným pomenovaním na základe vecnej súvislosti ( L715;442). Rečnícka figúra, ktorou označujeme určitú vec menom inej veci, ktorá s prvou vecou musí nejako suvisieť (ako príčina a účinok, nádoba a obsah, casť a celok atď., napr. 'sklenica' a 'voda'). Lacan ukázal, že proces zhusťovania (kondenzácie) v našom nevedomí prebieha podobne ( L719;184).