FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metodológia filozofická súčasná-e


metodológia filozofická súčasná-E

E1.
"Filozofické metodológie sa vzhľadom na špecifický charakter vývoja súčasnej vedy (sústavná rekonštrukcia základov, reálnosť diskontinuít vo vývoji, expanzie z čoraz neurčitejšieho východiska) nezvyčajne rýchlo stávajú 'včerajšími' a strácajú kontakt s reálnym pohybom vedeckého poznania." ( L83; 121)