FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda scholastická


metóda scholastická

- forma učenia praktikovaná scholastikou v jej školskej činnosti a literárna forma, ktorá sa rozvíjala a používala analogicky s touto formou učenia. V hlavných črtách rozpracoval scholastickú metódu Abélard.

Základné prvky scholastickej metódy ako formy učenia sú:

- čítanie (lectio)

- komentovanie čítania na základe cirkevných autorít (biblie, cirkevných mysliteľov, najmä cirkevnych otcov)

- polemika k vyjasneniu sporných otázok s vynikajúcim použitím sylogistického usudzovania

Scholastická metoda ako literárna forma spočíva v tom, že sa proti sebe kladú argumenty pro et contra a sic et non. Výklad podľa spôsobu scholastickej metódy sa člení na

- otázky (quaestiones) ako vychodisko

- rozvedenie mienenia autorít (sentantiae auctorum)

- uvedenie námietok pohanských autorov a v danom prípade
odporujúcich mieneniu autorít

- zodpovedanie otázok na základe mienenia autorít - riešenie
problému (solutio)

V scholastickej metóde išlo o to, aby sa celé tradované a novoprichádzajúce vedenie zabudovalo do jedného všeobsiahleho teologicko-filozofického systému (summa),, ktorého základom i výsledkom boli nemenné cirkevné dogmy. Scholastická metoda bola metódou potvrdzovania pravdy (rozumej cirkevných dogiem).

Scholastická metóda sa nazývala aj metódou konkordancie (concordantia catholica) - metóda vyrovnávania (zmierenia) rozporného ( L645;388).

----------------------
metóda scholastická>