FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Metóda reduktívna


metóda reduktívna

- súbor pravidiel a postupov, s pomocou ktorých moľno z daných premís odvodzova» závery na intenzionálnom základe. Reduktívna metóda je popri deduktívnej metóde základnou aplikáciou logiky v metodológii vied, no nie je zatiaµ systematicky preskúmaná.