FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda psychológie


metóda psychológie

Zdá sa, že v blízkej budúcnosti nemožno (sc. v rámci psychológie) očakávať výraznejší rozvoj metód: dá sa tak usudzovať aj z toho, že psychológia vlastne nemá samostatné metódy (v zmysle všeobecnej metodológie), jej metódy pozostávajú skôr z aplikácie princípov platných aj pre mnohé ďalšie vedy. Teda zo špecifického uplatňovania pozorovania, experimentu, matematickej štatistiky, vedeckej logiky atď., ktoré sa stelesňujú v partikulárnych postupoch, prístrojoch a skúškach. Možnosti výcinu sú teda relativne ohraničené, nanajvýš sa tu žiada dôslednejšie pokračovať v začatej ceste ( L314;17-18).

--------------------
metódy psychológie