FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda pragmatická (james, w.)-ei


metóda pragmatická ( James, W.)-EI

EI1.
"Pragmatická metóda je ... metódou na urovnávanie metafyzických sporov, ktoré by sa inak nikdy neskončili. (...) Pragmatická metóda sa ... pokúša vyložiť každý pojem príslušnými praktickými dôsledkami. Aký rozdiel by prakticky vznikol pre každého, keby tento pojem bol pravdivejší než iný? Ak praktického rozdielu niet, jednotlivé alternatívy znamenájú prakticky tú istú vec a cely spor je zbytočný. Ak je nejaký spor vážny, musíme vedieť ukázať praktický rozdiel, ktorý vyplýva z toho, či jedna alebo druhá strana má pravdu." ( L31; 48)
"Ak ... postupujete pragmatickou metódou, nemôžu pre vás tieto ((50-51))slová [sc. "Boh", "Hmota", "Rozum", "Energia" atď.] znamenať koniec skúmania. Musíte si z každého slova vybrať jeho praktickú hodnotu a uplatniť ju v prúde vašej skúsenosti. Potom sa ukáže, že je nie tak riešením ako skôr programom pre ďalšiu prácu, a najmä ukazuje spôsob, ktorým možno jestvujúcu realitu zmeniť." ( L31;50-51)
EI2.
"... z pragmatickej metódy nevyplývajú nijaké podrobné výsledky, ale iba postoj v orientácii. Postoj odhliadajúci od prvých vecí, princípov, 'kategórii' predpokladaných nevyhnutností a smerujúci k posledným veciam, plodom, dôsledkom, faktom." ( L31;51)