FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda konštruktívna


metóda konštruktívna

- spôsob deduktívneho budovania vedeckých teórií spočívajúci v postupnom konštruovaní (reálnom alebo možnom na základe jestvujúcich prostriedkov) objektov, skúmaných vo formálnom systéme, ako aj tvrdení o nich. Stanovenie vychodiskových objektov teórie a a vybudovanie nových sa uskutočňuje pomocou komplexu špeciálnych operacionálnych (konštruktivnych) pravidiel a definícií. Všetky ostatné tvrdenia systému sa získavajú z východiskového základu teorie pomocou techniky odvodzovania, špecifickej pre konštruktívne teórie, rekurzívnych definícií, založených na princípe matematickej indukcie ( L53;244).