FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda geometrická


metóda geometrická

- axiomatická metóda prevzatá z antickej geometrie a používaná na zdôvodňovanie a vysvetľovanie filozofém. Prvý raz ju vo filozofii použil Spinoza v diele Etika, v ktorom najprv podáva definície a axiómy, a potom dokazuje teorémy, ktoré z nich vyplývajú. Uplatňovanie tejto metódy sa opieralo o predstavu sveta ako stroja podliehajúceho zákonom mechaniky a geometrie.