FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda dialektická


metóda dialektická metóda dialektická (FT)

- metóda filozofie, ktorá spočíva v postupe rozhovoru alebo skúmania, ktorý sa poväčšinou riadi ideou rozpornosti.

Konkrétne chápanie dialektickej metódy sa v priebehu dejín mení: v antike išlo napr. o postup, v ktorom sa kladením otázok a odpovedí dospieva k pravde, u Hegela išlo o postup od tézy cez antitézu k syntéze, v marxizme išlo o metódu skúmania vecí v pohybe a zmene, pri zohľadňovaní súvislostí a vnútornej protirečivosti vecí.

---------------------
metóda dialektická>