FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metóda (descartes, r.)


metóda ( Descartes, R.)

- "určité a ľahké pravidlá, na základe ktorých každý, kto ich bude presne zachovávať, nikdy nebude považovať klamné za pravdivé a bez neužitočného namáhania, lež naopak, postupným obohacovaním svojich vedomostí príde k pravému poznaniu všetkých vecí, ktoré poznať bude schopný." ( L87;81).

"Celá metóda spočíva v poriadku a v usporiadaní tých vecí, na ktoré sa má zamerať sila rozumu, aby sme našli nejakú pravdu. Túto však budeme presne zachovávať, ak zložité a nejasné výroky postupne prevedieme na jednoduchšie a ak potom, vychádzajúc z intuície všetkych najjednoduchších vecí, pokúsime sa postúpiť tými istými stupňami k poznaniu všetkých ostatných vecí." ( L87;86)