FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Methexis (platon)


methexis ( Platon)

- účasť, podielníctvo idey (9) na veci (9); pri každej jednotlivine je toľko ideí, koľko má táto jednotlivina predikátov ( L69;47).