FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Meteorológia


meteorológia

- veda o fyzikálnych javoch a procesoch v ovzduší a ich vzájomných vzťahoch k vesmíru a k zemskému povrchu. Meteorológia skúma zloženie atmosféry, výmenný režim tepla v atmosfére a na zemskom povrchu, výmenu vlhkosti v atmosfére a na zemskom povrchu, pohyb atmosféry (všeobecnú cirkuláciu ovzdušia), elektrinu ovzdušia, optické a akustické javy ( L206;365).