FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metamatematika


metamatematika

- metateória matematiky; študuje vlastnosti formálnych systémov a kalkulov, ako bezrozpornosť, úplnosť a i.

Termín "metamatematika" zaviedol Hilbert v súvislosti so svojou koncepciou základov matematiky.