FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metalogika


metalogika

- metateória logiky, ktorá skúma vlastnosti logických systémov a kalkulov; teória ( metateória), ktorá skúma systémy a pojmy súčasnej formálnej logiky. Rozpracúva otázky teórie dôkazov, definovateľnosti pojmov, pravdy vo formalizovaných jazykoch, interpretácie, zmyslu atď.

Metalogika sa delí na dve časti:

logickú syntax

logickú sémantiku

Rozvoj metalogiky je spojený s vytvorením a štúdiom formalizovaných jazykov.

Hlavné práce v oblasti metalogiky patria Fregemu, predstaviteľom ľvovsko-varšavskej školy poľských logikov, Hilbertovi, G"pojem.php?obl=Delovi<"../fvch/church_a.html"pojem.php?obl=> A" Carnapovi, J. G. Kemenymu a i. ( L53;311).