FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metafora


metafora

- jeden zo základných básnických trópov, ktorý vzniká použitím slova v jeho prenesenom význame na princípe podobnosti predmetov a ich vlastností.