FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Metabolizmus


metabolizmus = premena látková

- základná charakteristika živej hmoty, súhrn procesov premeny, výmeny, výstavby a rozkladu na rozličných štrukturnych úrovniach života, pričom medzi prostredím a istou štruktúrnou úrovňou, v samej štrukturnej urovni a medzi rôznymi štruktúrnymi úrovňami existujú zákonité súvislosti.

Metabolizmus je súhrn chemických reakcií v živom organizme ako otvorenom systéme. Tieto reakcie majú okrem látkových vždy aj energetické komponenty. Obidv sú navzájom tak úzko prepojené, že musíme hovoriť o dynamickej priebežnej rovnováhe.

Metabolizmus v rôznych skupinách organizmov prebieha špecificky ( L74;418- 419).