FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Merton, r. k.


Merton, Robert King (1910 - )

- americký sociológ, systematizátor základných téz sociologického funkcionalizmu. Zaviedol rozdiel medzi funkciami (správanie ľudí a jeho bojektivne dôsledky priaznivé pre sociálny celok) a dysfunkciami (rozličné úchylky od všeobecne prijatých noriem, štandardov správania, konflikty a pod., ktoré narúšajú jednotu a celostnosť systému). Za dôležitú úlohu sociologickej analýzy pokladá Merton zisťovanie neúmyselných dôsledkov činností ľudí (latentné funkcie). Ignorovanie deviantného správania alebo jeho hodnotenie len ako nežiadúceho vedie k tomu, že zo zorného uhla sociológa vypadávajú zmeny, dynamika spolocenského života ( L53;308).

----------------
Merton, R. K.>