FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mentalita


mentalita

- sociálnopsychický stav doby, ktorý určuje právny poriadok, hospodársky systém, umeleckú i vedeckú výrazovú schopnosť. Pojem mentality v tomto zmysle zaviedol do reflexie dejín K. Lamprecht. Historický pohyb, podľa neho, sa uskutočňuje striedaním vývojových stupňov dobových mentalít ( L220;62).