FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Meno podstatné


meno podstatné

- substantívum - ohybné slovo pomenúvajúce veci a javy nezávisle od iných slovných druhov: dom, muž, mesto ( L536;119).