FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Meno (platón)


meno ( Platón) gr. ONOMA

- vonkajšie spájadlo jednotlivín s ideou ich druhu, znak druhu jednotlivín, predstaviteľ tohto druhu a tak aj priamy ukazovateľ na príslušnú ideu v pomyselnom svete. Meno je predstaviteľom logického pojmu. Meno je najvýraznejším prejavom druhového pojmu, najprístupnejším prejavom logického zoskupovania jednotlivín do druhov. Význam mena ako predstaviteľa druhu sa uplatňuje aj v predikátoch. Vec má v mene svoje znamenie (SÉMEION) ( L69;44-45, 50-51, 154). Meno veci je jednou zo základných podmienok poznania (9) veci (cf. L80;275).