FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Meno (logika)


meno ( logika)

- je názov (36), ktorý neudáva vlastnosti označovaného predmetu, nič nehovorí o označovanom predmete, má funkciu čisto označovaciu. Meno je názov daný predmetu iba aktom označenie, neopisuje predmet, ale je mu iba priradený, napr. die»a»u sa dáva meno, ktoré sa zapisuje do matriky, pri zostavovaní inventárneho súpisu prisudzujeme ku kaľdému inventarizovanému predmetu číslo poloľky inventárneho súpisu, napr. "poloľka č. 10" ( L327;28-29).