FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Melodický


melodický (gr.)

- týkajúci sa melódie; majúci príjemný nápev; lahodný, µubozvučný, spevný.