FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Melissos zo samu


Melissos zo Samu (polovica 5. st. pr. n. l.)

- grécky filozof, predstaviteľ eleatskej školy, komentátor Parmenidových myšlienok. Snaží sa preskúmať bytia KATA TÉN HYLÉN (pokiaľ je niečím vecným, materiálnym). Melissos pravdepodobne ako prvý zavádza pojem HYLÉ v zmysle čohosi telesného vôbec, hmoty. Melissos popiera možnosť absolútneho prázdna, pretože ho nemožno definovať na základe pojmu bytia. Bytie v materiálnom zmysle je nekonečné, neobmedzené, mimo miesta a času, výlučne jediné (t. j. vylučujúce jestvovanie čohokoľvek mimo seba, teda aj prázdna) (cf. L23;76-77).

-------------------
Melissos zo Samu>