FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Meinong, a.


Meinong, Alexius (Ritter von Handschuchsheim) (17. 7. 1853 Lemberg - 27. 11. 1920 Graz) Kód: 313

- rakúsky filozof, vytvoril teóriu predmetu (Gegenstandstheorie) ako učenie o predmetnom (Lehre vom Gegeständlichen) bez ohľadu na spôsob jeho bytia, avšak pri zohľadnení jeho štyroch kvalitatívne vyčlenených hlavných tried zodpovedajúcich štyrom triedam zážitkov: predstavám, mysleniu, cíteniu a túžbe.

Predstavám (Vorstellungen) zodpovedajú objekty (Objekte).

Mysleniu (Denken) zodpvedá objektívno (Objektive).

Cíteniu (F?hlen) zodpovedá dignitatívne (Dignitative), a síce pravdivé (das Wahre), dobré (das Gute) a krásne (das Sch"pojem.php?obl=Ne)"

Túžbe (Begehren) zodpovedá dezideratívne (Desiderative). K dezideratívnemu prináležia "predmety" matia (die "Gegenstände des Sollens) a účelu (des Zweckes) ( L154;470).

---------------
Meinong, A.>