FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Medzinárodný menový fond


Medzinárodný menový fond (MMF) Medzinárodný menový fond (FT)

- medzinárodná finančná organizácia, založená v roku 1944 na základe bretton-woodskych dohôd. Má sídlo vo Washingtone a v súčasnosti združuje viac ako 130 krajín celého sveta.

Je priduženou inštituciou Organizácie spojených národov a jej úlohou je predovšetkým prispievať k rozvoju medzinárodnej menovej spolupráce a podporovať medzinárodný obchod.

Česko-Slovensko bolo zakladajúcim členom MMF. V roku 1954 prestala byť jeho členom z politických dôvodov. Od 1990 bolo Česko-Slovensko opäť členom MMF. Slovensko je jeho členom.

MMF vykonáva dozor nad medzinárodným menovým systémom a podporuje jeho rozvoj. Poskytuje služby technickej pomoci napr. v oblasti centrálneho bankovnictva, ako aj úvery krajinám s ťažkosťami platobnej rovnováhy.