FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Medzinárodný filozofický kongres - zoznam


medzinárodný filozofický kongres - zoznam

1. MFK, Paríž 1900
2. MFK, Ženeva 1904
3. MFK, Heidelberg 1908
4. MFK, Bologna 1911
5. MFK, Neapol 1924 (prvá svetová vojna prvýkrát narušila praviudelnosť vo zvolávaní kongresov)
6. MFK, New York 1927
7. MFK, Oxford 1930
8. MFK, Praha 1934
9. MFK, Paríž 1937 (venovaný dielu R. Descarta)
10. MFK, Amsterdam 1948 (prestávka spôsobená druhou svetovou vojnou)
11. MFK, Brusel 1953 (vplyv ovzdušia studenej vojny)
12. MFK, Benátky 1958
13. MFK, Mexico City 1963
14. MFK, Viedeň 1968
15. MFK, Varna 1973
16. MFK, D?sseldorf 1978
17. MFK, Montreal 1983
18. MFK, Brighton 1988
19. MFK, Moskva 1992