FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Medici, cosimo zvaný il vecchio


Medici, Cosimo zvaný il Vecchio (Starý) (1389 - 1464)

- taliansky bankár, od r. 1434 neoficiálny vládca Florencie, dedo Lorenza Mediciho.

1433 presadila florentská šľachta vedená rodom Albizzi jeho vyhnanie z mesta. 1434 sa v dôsledku víťazstva svojich prívržencov vrátil a ujal sa vlády pri zachovaní republikánskeho zriadenia. Na odstránenie svojich bohatých súperov a posilnenie vlastnej moci využíval sympatie ľudových vrstiev, ku ktorým bol veľmi štedrý. Veľmi sa zaslúžil o rozvoj obchodu, vied a umení, založil platónsku akadémiu vo Florencii, dal postaviť nádherné stavby, napr. palác Medici (Riccardi) a kostol San Lorenzo, 1444 položil základy medicejskej knižnice (Biblioteka Medicea Laurenziana), v jeho okolí žili najvýznamnejší humanisti a umelci. Nazývajú ho Otcom vlasti ( L628;438).