FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mctaggart, j. e.


McTaggart, John Ellis (3. 9. 1866 Londýn - 18. 1. 1925 Londýn)

- anglický filozof, predstaviteľ novohegelovstva a radikálneho personalizmu, v ktorom spájal Hegelovu filozofiu a Leibnizovou monadológiou: absolútna idea je duchovné spoločenstvo osôb; absolútno je nekonečne diferencovaný systém konečných, ale bezčasovych osôb, ktoré jedna druhej prináležia v láske.

Základom McTaggartovej filozofie sú tézy: 'Niečo existuje' a 'Všetko existujúce je diferencované'.

Duktus McTaggartvej filozofickej úvahy začína nasledovne:

niečo existuje; je to jasné z vnímania a zároveň a priori, pretože popierať existovanie by znamenalo pochybovanie, čiže zasa len existovanie (v danom prípade pochybnosti). Existujúc má niečo zároveň kvalitu existovania, pretože niečo bez kvality by bolo ničím ...