FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Mayo, e.


Mayo, Elton (1880 - 1949)

- americký sociológ; medziµudské vz»ahy ( human relations), sociológia priemyslu.