FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Maxima (kant, i.)


maxima ( Kant, I.)

- subjektivny zákon, podľa ktorého sa skutočne koná, subjektívny princíp chcenia, vnútorný princíp voľby medzi rôznymi cieľmi.

Z ľubovoľných praktických zásad sa stávajú maximy, ak sa súčasne stávajú subjektívnymi dôvodmi konania, subjektívnymi zásadami.

V maximách spočíva morálna hodnota konania, ktorá je daná, keď človek môže svoje maximy posudzovať rozumovým zvažovaním ako praktické všeobecné zákony a súhlasiť s nimi, t. j. keď môže chcieť, aby sa maxima jeho konania súčasne stala všeobecným zákonom (pozri: kategorický imperatív (18)) ( L645;375 L55;37).