FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Maurus


Maurus (1001 Nitra ? - 1070)

- slovenský legendista. Študoval na kláštornej škole v Pannonhalme.

Okolo 1033 ho uhorský kráľ Štefan I. ustanovil za opáta tamojšieho kláštora.

R. 1036 bol Maurus vysvätený za biskupa, 1042 sa stal biskupom v Pécsi.

Maurus bol priateľom kráľoviča Imricha, udržiaval styky so zoborským opátom Filipom.

Ako opát zbieral materiál k Legende o Svoradovi a Benediktovi ( L888), ktorú dokončil po roku 1064.