FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Matrika


matrika (lat.)

- evidenčná inštitucionálna zložka obecného úradu oprávnená vykonávať najmä deklaratórne zápisy (o sobáši, narodení dieťaťa, úmrtí osoby, zmene mena, priezviska a pod.).