FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Matie (aristoteles)


matie ( Aristoteles)

"Slovo 'mať' (echein) sa používa v rozličných významoch. Predovšetkým to znamená mať niečo v držaní podľa vlastnej prirodzenosti a vlastného popudu. Preto sa hovorí, horúčka drží človeka, že tyrani majú (ovládajú) obce a ľudia majú (nosia) šaty. V inom význame sa vzťahuje na to, v čom sa niečo vyskytuje ako v podmete, schopnom to do seba prijať, napríklad kov má tvar sochy a telo chorobu. V ďalšom význame znamená vzťah objímajúceho k objímanému; lebo o tom, v čom je niečo obsiahnuté ako objímané, hovoríme, že to má v sebe objímajúce. Napríklad hovoríme, že nádoba má v sebe tekutinu, mesto ľudí a loď plavcov; a práve tak, že celok má časti. Ďalejo veci, ktorá zabraňuje inej v pohybe a konaní podľa jej vlastného popudu, hovoríme, že ju má alebo drží; tak hovoríme o stĺpoch, že (majú) držia ťarchu na nich spočívajúcu a že Atlas drží - podľa básnikov - nebo, akoby sa inak malo zrútiť na zem, ako to skutočne tvrdia aj iektorí prirodní filozofi. V tom zmysle sa tiež hovorí o tom, čo s niečím súvisí, že drží to, s čím súvisí, lebo inak ba sa, hnané svojimi popudmi, od seba oddelili.

Ale aj výraz 'byť v niečom' sa používa podobne ako slovo 'mať' a
pridružuje sa k nemu." ( L25;330)