FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Matica slovenská


Matica slovenská

- celonárodná kultúrna ustanovizeň Slovákov so sídlom v Martine.

Matica slovenská bola založená 1863 v Martine pod vedením predsedu Š. Moyzesa a podpredsedu K. Kuzmányho ako výsledok slovenských národných úsilí vyjadrených v Memorande národa slovenského z 1861.

Maticu slovenskú násilne zatvorili 1875, obnovená bola 1919.

Matica slovenská položila základy národnej vedy, knižníc a múzejníctva. Združovala pracovníkov jednotlivych vedných odborov, vydával vedeckú literatúru a periodiká.

Po 1954 sa stala vedeckou inštitúciou vo funkcii národnej knižnice a knihovedného ustavu.

Po novembri 1989, keď došlo k obnove miestnych odborov MS, rozvíja činnosť hlavne v týchto odboroch:

Slovenská národná knižnica
Literárny archív
Pamätník slovenskej literatúry
Ústav pre zahraničných Slovákov
Biografický ústav
Členské ústredie
vydavateľský podnik