FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Materializmus mechanistický


materializmus mechanistický

- materializmus, ktorý chápe svet ako súvislý systém materiálnych telies, ako systém, ktorý sa pohybuje podľa zákonov mechaniky v čase a priestore a ktorý nepotrebuje k svojej existencii ani k svojmu pohybu nijaké nadprirodzené sily.