FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Matematika - vznik


matematika - vznik

"Podľa súčasného stavu archeológie môžeme povedať, že najstarší zachovaný predmet, ktorý svedčí o schopnosti človeka zaznamenať predstavu množstva, pochádza z Moravy. Je to stehenná kosť mladého vlka, do ktorej je vyrytých 55 zárezov (pozri: L183; list 34 a L187;441)." ( L180;11)

Na prelingvistickom stupni vývoja bola ľudská schopnosť počítať asi taká, akú nachádzame u vtákov alebo veveričiek; skutočná matematika, nesúca predzvesť celého nesmierneho pokroku v ovládaní prostredia, mohla sa objaviť až s rozvojom symbolov ( L554;46-47).