FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Matematika - vývoj


matematika - vývoj

- utváranie sa predpokladov pre vznik matematiky (1. etapa), rozvoj elementárnej matematiky (2. etapa), budovanie a vývin matematickej analýzy (3. etapa) a vývin súčasnej matematiky (4. etapa). (cf. L181;10)

---------------------
matematika - vývoj>