FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Matematika - disciplíny, odvetvia, smery


matematika - disciplíny, odvetvia, smery

algebra
analýza funcionálna
analýza matematická
aritmetika

geometria
geometria analytická
geometria deskriptívna
geometria Euklidova
geometria euklidovská
...

matematika diskrétna
matematika konštruktivistická
matematika spojitá

planimetria

stereometria

teória algoritmov
teória grafov
teória informácií
teória matíc
teória množín