FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mať


mať

- vzťah, ktorý sa odlišuje tak od byť (identita), ako aj od robiť (prax), podľa Sartra je mať výrazom túžby po súcne; podľa Marcela existuje isté nebezpečenstvo, že sa jednotlivec dostane do vleku svojho majetku, namiesto toho, aby prhĺbil svoje vnútro: hrozí mu, že sa stotožní s tým, čo má, a stratí sa teda vo vonkajšom ( L719;185).

------
mať>