FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mäso


mäso

- kostrová svalovina jatočného dobytka, zveriny, hydiny, rýb určená na spotrebu alebo ďalšie spracovanie ( L715;432).