FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Masaryk, t. g. - biografia


Masaryk, T. G. - biografia

* 7. 3. 1850 južná Morava; v rodine chudobného nevzdelaného kočiša
~~~~~~~~~~~~
...
- vyučenie sa za kováča

...
- maturita

...
- štúdium na univerzite vo Viedni a v Lipsku

1879
- vyučuje vo Viedni
- berie si za manželku Charlottu Garrigue (1850-1923), dcéru bohatého amerického podnikateľa

80. roky
- vstupuje do politického života čiastočne proti svojej vôli, keď nekompromisne vystúpil proti pravosti Rukopisov. Otázka, ktorú sám chápl ako vedecký spor, sa v atnosfére rastúceho českého nacionalizmu rýchle politizovala. Masaryk odmietal radikálny nacionalizmus, postavil sa proti historickému českému štátnemu právu a vytvoril špekulatívnu teóriu náboženského zmyslu českých dejín (Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus). Svoje názory sa snažil obhajovať aj v ríšskej rade, ale jeho realistická strana (do 1891 v rámci strany mladočeskej) zostala až do roku 1914 síce intelektuálne vplyvnou, avšak prakticky okrajovou skupinou českej politickej reprezentácie.

Omnoho viac sa Masaryk preslávil svojím bojom proti bezpráviu, motivovanému či už rasovo (antisemitská aféra okolo údajnej rituálnej vraždy v Polnej - hilsneriáda Polnej - hilsneriáda) či politicky (proces proti juhoslovanským politikom v Záhrebe, založený na podvrhnutých dokumentoch ministerstva zahraničia)

1882
- mimoriadny profesor na rozdelenej pražskej univerzite

1883-1893
- redaktor Athenaea

1889
- od tohto roku, roku založenia Času, jeho spolupracovník

1893-1894
- redaktor Našej doby

1897
- riadny profesor

1914
- pred koncom roku odchod do zahraničia

1915
- pôsobenie vo Švajčiarsku, neskôr vo Francúzsku a Británii

1916
- zakladá v Paríži (spolu s M. R. Štefánikom a E. Benešom Národnú radu československú a stáva sa jej predsedom

1917
- organizuje v Rusku české légie pre boj proti centrálnym mocnostiam. České légie sa stali silnou kartou v úsilí o ziskanie dohodových mocností pre ideu samostatného československého štátu

1918
- pri rokovaní v USA ziskal pre myšlienku samostatného československého štátu početnú českú a slovenskú emigráciu (Pittsburská dohoda) a ovplyvnil aj predstavy T. W. Wilsona o povojnovom usporiadaní Európy

1918
- november 14.
- je zvolený za prvého prezidenta ČSR. Po roku 1918 Masaryk nie je členom nijakej politickej strany, prirodzenou autoritou si udržiava vplyv na verejný život republiky až do smrti

1935
- v dôsledku choroby abdikuje

+ 14. 9. 1937
~~~~~~~~~~~~~