FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marxizmus ortodoxný


marxizmus ortodoxný

- ospravedlňovanie oficiálnej ideológie komunistického štátu dogmaticky sa opierajúc o (neraz tendenčne vykladané) výroky Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina, Mao Ce-tunga a ďalších a o uznesenia zjazdov komunistickej strany.