FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marxizmus legálny


marxizmus legálny

- ideový prúd v Rusku, ktorý vznikol v 90. rokoch 19. stor. Vychádzal z kritiky národníctva, filozoficky staval na novokantovstve a bol predchodcom vechovstva.

Hlavným predstaviteľom legálneho marxizmu bol P. B. Struve.