FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marty, a.


Marty, Anton (1847-1914)

- predstaviteľ rakúskej filozofie, profesor na Karlovej univerzitev Prahe, teoretik v oblasti filozofie jazyka.

Predmetom Martyho filozofie jazyka (v jeho terminológii všeobecnej
semaziológie) boli najmä všeobecné a normatívne fenomény a v tomto zmysle sa pokladá za predchodzcu glosématickej koncepcie L. Hjelmsleva vychádzajúceho ako Marty z apriórnych noriem alebo noriem vyvodených deduktívnym spôsobom.

Marty vyčleňoval matériu, ktorú v jazyku predstavujú významy, a formu vonkajšiu (zvuková stránka jazyka) a vnútornú (súbor vzťahov jestvujúcich
medzi výrazom a významom).

Vnútorná forma môže byť obrazná, zosobňujúca výsledok metaforizácie, a konštruktivna, spočívajúca v zjednodušení jazykových znakov ( L534;270).