FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Markovič, s.


Markovič, Svetozar (1846 - 1875)

- srbský filozof, publicista, literárny kritik, zakladateľ revolučnodemokratickej ideológie v Srbsku. Markovič sa nazdával, že v podmienkach Srbska možno po víťazstve ľudovej revolúcie obísť kapitalizmus a dospieť k socializmu, a síce opierajúc sa o roľnícku občinu. Markovič vyslovil myšlienku národnej rovnoprávnosti a federácie všetkych balkánskych národov ( L53;290).