FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marek


Marek (1. stor.)

- predpokladaný autor Evanjelia podľa Marka, podľa novovekej hypotézy časovo prvého evanjelia, vzoru pre štruktúru ostatných; spracoval synoptickú tradíciu pre helenistické prostredie, podla apoštola Petra. Zúčastnil sa prvej Pavlovej misijnej cesty. Papias tvrdí, že Marek ako Petrov tlmočník popamäti spísal to, čo od Petra počul. Za miesto hlavného pôsobenia tradícia uvádza Alexandriu, kde ho po martýrskej smrti aj pochovali. V 9. stor. jeho údajnú mřtvolu ukradli benátski kupci, a tak sa stal Marek patrónom Benátok. Na jeho počesť bol postavený Chrám sv. Marka ( L50;123 an.).