FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Marcus aurelius


Marcus Aurelius Antoninus (26. 4. 121 Rím - 17. 3. 180 Vindobona) Kód: 255

- rímsky filozof, predstaviteľ mladšieho stoicizmu, rímsky cisár.

Na filozofické myslenie Marca Aurelia malo vplyv najmä čítanie Epikteta. Približne v poslednom desaťročí svojho života po grécky napísal 12 kníh filozofických meditácií TA EIS HEAUTON (Hovory k sebe), z ktorých časť vznikla na území dnešného Slovenska.

Vesmír je podľa Marca Aurelia veľkým štátom, v ktorom je najvyšším zákonom božská prozreteľnosť. Človek ako rozumná bytosť má pochopiť jej zámery a spolupracovať s ňou. Vo vesmíre sa nemôže diať - z hľadiska celku - nič zlého. Neustála zmena, vznik a zánik jednoltivých bytostí patrí k prirodzenému chodu vesmíru, takže len obmedzený ľudský pohľad môže považovať smrť za zlo. S nesmrteľnosťou duše a posmrtnými trestami jeho filozofia neráta.

Ku kresťanskému náboženstvu zaujímal Marcus Aurelius negatívne stanovisko. Za jeho vlády došlo dvakrát k perzekúciam kresťanov (okolo 167 a okolo 177) (cf. L263;412).

------------------
Marcus Aurelius>