FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Manzolli, p. a.


Manzolli, Pier Angelo (1500/3 La Stellata - 1543) = Marcellus Stellatus Palingenius

- autor mýticky poňatej didaktickej básne Zverokruh života (Zodiacus vitae), ktorá vyšla v Benátkach 1534 a podáva obraz rozsiahleho (nie však nekonečného) vesmiru. Zem je v tomto vesmíre len bodom a v ňom možno predpokladať aj iné obývané svety. Palingeniov Zverokruh predstavuje básnickú kozmologickú víziu, ktorá je pod vplyvom novoplatonizmu a predstavuje pokus o nové videnie sveta, vymykajúce sa už z rámca scholisticko-stredovekej učenosti ( L345;236-237).