FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Maltuziánstvo


maltuziánstvo

- učenie Malthusa opierajúce sa o zákon, podµa ktorého sa počet obyvateµstva zvyąuje geometrickým radom, zatiaµ čo existenčné prostriedky rastú len aritmeticky. Z toho vyplývajú protirecenia spoločenského vývinu. Maltuziánstvo spája moľnos» prekona» tieto protirečenia s predchádzaním takému rastu obyvateµstva, ktorý nie je ekonomicky zabezpečený, ako aj s prirodzenou reguláciou obyvateµstva prostredníctvom hladu, epidémií, vojen atď. ( L53;287).